Matka Boska

Święto Matki Boskiej Zielnej – historia, opis

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Święto Matki Boskiej Zielnej w Polsce,

Święto Matki Boskiej Korzennej w Czechach. Święto obchodzone w Kościele katolickim od piątego wieku dokładnie w dniu 15 sierpnia – ogłoszone ku czci wzięcia do nieba z ciałem i duszą Najświętszej Maryi Panny po zakończeniu jej ziemskiego życia. Jest to jedno z nakazanych Świąt w Kościele katolickim.

Z kolei Kościół prawosławny obchodzi Święto Zaśnięcia Bogurodzicy (Zaśnięcie Maryi), które zostało ogłoszone w IV wieku. Święto to poprzedzone jest dwutygodniowym postem i należy do dwunastu najważniejszych uroczystości w kościele prawosławnym.

reklama

Najważniejszym założeniem dogmatu stało się stwierdzenie, że po końcu swojego ziemskiego istnienia Najświętsza Maryja Panna została z duszą i ciałem zabrana do nieba.

Największa ceremonia ku czci Maryi, obchodzona jest w naszym kraju w Kalwarii Zebrzydowskiej, w której każdego roku przedstawia się Zaśnięcie Mary, wraz z jej Wniebowzięciem oraz na Jasnej Górze w Częstochowie, do której udają się pieszo lub autokarami wyznawcy z każdego zakątku kraju.

W kościele protestanckim dogmat Wniebowzięcia Maryi został kompletnie odrzucony, argumentując ten fakt brakiem informacji w Piśmie Świętym.

Źródło: Wikipedia.org –
© 2012 Wielkanocne Kartki .pl Wszelkie prawa zastrzeżone

admin