Wielkanoc zdjęcie

Wielkanoc – historia, opis, informacje

Wielkanoc – Niedziela Wielkanocna

Wielkanoc to najważniejsze i jednocześnie najstarsze święto katolickie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa, obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie.
Niedziela Wielkanocna jest dniem ruchomym dlatego może wypaść pomiędzy dwudziestym drugim marca, a 25 kwietniem.
Czas poprzedzający Wielkanoc to czas Wielkiego Postu.
Wielki Post to czas pokutny, który ma przygotować katolika do przeżywania Zmartwychwstania Pańskiego. Początek Wielkiego Postu przypada na Środę Popielcową i trwa przez kolejnych czterdzieści sześć dni kalendarzowych (40 dni bez niedziel), aż do Wielkiego Czwartku.
Wielka Niedziela corocznie obchodzona jest w niedzielę. Mimo, że w kościołach chrześcijańskich każda niedziela jest dniem świętym, który upamiętnia zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, to akurat ta niedziela, Wielkanocna uznawana jest za najważniejszą.

reklama
Kartki świąteczne

Siedem dni poprzedzający Wielkanoc to tzw. Wielki Tydzień, w którym chrześcijanie wspominają najważniejsze dla wiary chrześcijańskiej zdarzenia.
3 najważniejsze dni poprzedzające Wielkanoc, a więc Wielki Czwartek – wieczór, Wielki Piątek, Wielka Sobota oraz Niedziela Wielkanocna to tzw. Święte Triduum Paschalne. W czasie Triduum Paschalnego katolicy i inni chrześcijanie celebrują męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.
1 msza w okresie Triduum Paschalnego odprawiana jest w czwartek wieczorem i nazywana jest Mszą Wieczerzy Pańskiej – ku pamięci ostatniej wieczerzy Jezusa Chrystusa z uczniami, podczas której Jezus ustanowił 2 sakramenty Eucharystię oraz Kapłaństwo. Czas zapoczątkowania Wielkoczwartkowej mszy jest również końcem Wielkiego Postu.
Wielki Piątek to dzień, upamiętniający śmierć Jezusa na krzyżu. Podczas tego dnia odprawione zostaje nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które umożliwia odtworzyć drogę Chrystusa prowadzącą do śmierci, aż po złożenie go w grobie. Ponadto w dniu Wielkiego Piątku każdego z wyznawców obowiązuje całodniowy post ścisły.
Wielka Sobota jest dniem oczekiwania na przyjście Zbawiciela. W tym czasie katolicy adorują Najświętszy Sakrament (Ciało Chrystusa) w odpowiednio przygotowanym w świątyni Grobie Pańskim. Dzień Wielkiej Soboty jest dniem żałoby po śmierci Chrystusa.
Dodatkowo w Wielką Sobotę katolicy udają się do świątyni ze święconkami, gdzie ksiądz błogosławi przyniesione w wiklinowych koszykach jedzenie na stół Wielkanocny.
Niedziela Wielkanocna poprzedzona jest rozpoczynającą się w sobotni wieczór Wigilią Paschalną, w czasie której zapalany jest Paschał symbolizujący zmartwychwstałego Jezusa.
Niedziela Wielkanocna to dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, dniem zwycięstwa życia nad śmiercią. Po niedzielnej mszy świętej, najbliżsi udają się do swoich domów, a następnie spożywają pobłogosławiony w dniu wczorajszym pokarm.
Drugi dzień Świąt Wielkanocnych – Poniedziałek Wielkanocny jest przedłużeniem uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

Autor zaczerpnął informację: Wikipedia i innych źródeł –
© 2014 Copyright / Wielkanocne Kartki .pl

admin