Boże Ciało zdjęcie kościoła

Boże Ciało

Boże CiałoŚwięto Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, w Kościele katolickim jest świętem nakazanym, ceremonią liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu.
Uroczystość Bożego Ciała ma charakter dziękczynny oraz radosny w czasie, którego wierni wspominają Ostatnią Wieczerzę oraz przeistoczenie wina i chleba w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa.
Święto Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej podobnie jak Święta Wielkanocne, jest świętem ruchomym.
W naszym kraju obchodzimy je dziesięć dni po Zesłaniu Ducha Świętego oraz całe sześćdziesiąt dni po Święcie Zmartwychwstania Pańskiego. Najwcześniejsza możliwa data wypadnięcia Święta to dwudziesty pierwszy maj, a najpóźniejsza dwudziestego czwartego czerwca. W niektórych krajach uroczystość przenoszona jest na następną niedzielę.

reklama
Kartki świąteczne Art Nuvo

Tradycyjnie każdego roku zaraz po Mszy Świętej odprawianej w świątyniach wierni idą w uroczystych procesjach ulicami swoich wsi oraz miast. Na czele każdej procesji maszerują dzieci, posypując na ulicę kwiaty, po których maszerują w czołowej części kapłan niosący Najświętszy Sakrament, a za nim pozostali wierni. Każdej procesji towarzyszą modlitwa oraz śpiewy.
Pierwszy raz w naszej ojczyźnie święto zostało wprowadzone przez biskupa Nankiera w 1320 r. w diecezji krakowskiej. Dopiero dokładnie w sto lat później, w 1420 roku na synodzie gnieźnieńskim święto uznano za powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach w kraju.
Natomiast poza krajem po raz pierwszy Święto zaczęto obchodzić w XIII wiecznej Francji, kiedy to bp Robert z Thourotte pod wpływem objawień św. Julianny z Cornillon ustanowił je w swojej diecezji, zaś do kalendarza Kościoła powszechnego zostało dodane przez Biskupa Rzymu Jana XXII podobnie jak w naszym kraju w sto lat później.
W naszej ojczyźnie obchody uroczystości wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po drogach parafii, która zatrzymuje się kolejno, przy czterech ołtarzach wykonanych przez parafian, przy których czytane są związane tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii.
W kraju nad Wisłą uroczystość Bożego Ciała jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Autor zaczerpnął informację: m.in. z Wikipedia.org

© wielkanocnekartki.pl 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

admin